Waarom de toestand van wegdekken opvolgen?

Wegenonderhoud is duur

Wegenonderhoud is een grote kostenpost voor regio’s en gemeenten. Ondanks grote overheidsinspanningen zijn veel wegen niet in een acceptabele staat. De belangrijkste reden hiervoor is dat de huidige strategieën voor het onderhoud van wegen meestal correctief zijn: de slechtste wegen worden het eerst aangepakt, van het vullen van gaten in het wegdek over rehabilitatie tot volledige heraanleg. Prioriteiten zijn meestal gebaseerd op subjectieve informatie zoals sporadische rapporten van stadswerkers of klachten van burgers. Dit is een inefficiënte en kostbare aanpak en heeft een negatieve invloed op de levensduur van het wegdek.

Preventief onderhoud

De filosofie achter preventief onderhoud is om wegen in goede staat te houden. Deze aanpak berust op veel goedkopere onderhoudsmaatregelen, die de levensduur van wegen aanzienlijk verlengen. Op deze manier kan gedurende de levenscyclus van een weg tot 80% van de onderhoudskosten worden bespaard. Gegeven een gelijk onderhoudsbudget, zal een preventieve strategie daarom leiden tot een algehele betere toestand van het wegennet en uiteindelijk tot gelukkiger burgers.

Preventief onderhoud moet op het juiste moment worden uitgevoerd, net wanneer de toestand van de weg begint te verslechteren: wanneer microscopisch kleine scheurtjes en rafels beginnen op te treden en de stroefheid begint te verminderen. Efficiënt preventief onderhoud vereist daarom gedetailleerde, up-to-date en objectieve informatie over de toestand van het wegdek. Deze permanente monitoring is wat we aanbieden met Roads AI.

Meer informatie over preventieve onderhoudsmaatregelen vind je op de sites van het Opzoekingscentrumvan de Wegenbouw en Renoroad (beide in het Nederlands).