Privacybeleid

ASAsense begrijpt dat privacy erg belangrijk voor u is, en wij behandelen uw persoonlijke gegevens met de nodige zorg en beschermen deze gegevens zeer zorgvuldig. In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe ASAsense omgaat met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze producten en/of diensten gebruikt en wanneer u onze website bezoekt. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en is van toepassing op al onze huidige en voormalige klanten, potentiële klanten, gebruikers, leveranciers, onderaannemers, partners en personen die interesse tonen in onze producten en diensten.

Welke persoonlijke gegevens worden door ASAsense verzameld?

Als u gebruik wilt maken van onze producten en/of diensten, kan er om enkele persoonsgegevens gevraagd worden, zoals uw voor- en achternaam, adres (levering/facturatie), bankrekeningnummer, login, e-mailadres, telefoon/mobiel nummer, geslacht, geboortedatum of taal. We kunnen ook om andere gegevens vragen die we nodig hebben om onze producten of diensten te leveren, zoals specifieke voorkeuren en vereisten met betrekking tot de betreffende dienst. Wanneer u besluit om u te abonneren op een product of dienst of deze te gebruiken, behoudt ASAsense zich het recht voor om over te gaan tot enkele voorafgaande verificaties van uw persoonlijke gegevens om elk risico op fraude of insolventie te vermijden.

Persoonsgegevens kunnen via verschillende kanalen worden verzameld, bijvoorbeeld schriftelijk via bestelformulieren of elektronische formulieren op de website, via een elektronisch formulier dat in ons product is opgenomen, via het gebruik van onze diensten, via een telefoongesprek of via sms. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen wanneer u zich abonneert op een dienst, de dienst of het product gebruikt, ons belt, zich abonneert op een nieuwsbrief of ons om informatie vraagt. Uw factuur- en betalingsgegevens, indien van toepassing, worden ook opgeslagen.

Daarnaast verzamelen we gegevens over uw gebruik van onze producten, onze diensten en onze website, over de soorten en merken apparaten die u hiervoor gebruikt en de technische informatie van deze apparaten. We verzamelen en verwerken ook uw contactgegevens en betalingsgegevens, als u een betaalde dienst gebruikt, en uw gebruiksgegevens van het product en/of dienst.

Waarom verzamelt ASAsense persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens die ASAsense verzamelt, worden gebruikt om

 • u te informeren over onze producten en diensten,
 • de vereiste producten, diensten of informatie aan u te verstrekken,
 • de informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen relevanter voor u te maken,
 • de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren,
 • onze producten en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften,
 • klanten aan te melden voor informatiesessies, workshops of andere soortgelijke activiteiten,
 • facturering en klantenadministratie te beheren,
 • toegang te bieden tot beperkte delen van onze website,
 • hardware- en / of softwareproblemen te analyseren en op te lossen,
 • direct contact op te nemen met onze klanten,
 • de behoeften van onze klanten beter te begrijpen,
 • marktonderzoek en publiciteitscampagnes uit te voeren, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven,
 • fraude en / of inbreuken tegen ASAsense, haar werknemers, klanten of leveranciers te bestrijden.

Deelt ASAsense uw persoonlijke gegevens?

ASAsense kan uw persoonsgegevens delen met onderaannemers zoals reclamebureaus, ICT/cloudleveranciers of leveranciers van e-maildiensten als zij voor ons werken en ons helpen bij het uitvoeren van onze taken en diensten of het ontwikkelen van onze producten en diensten. Onze onderaannemers kunnen uw persoonsgegevens alleen gebruiken op basis van onze instructies, en zijn tevens gehouden zich te conformeren aan de AVG.

Voor het overige verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij expliciet aangeven dat dit nodig is voor een bepaalde handeling, of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek, of om fraude en/of inbreuken tegen ASAsense, haar werknemers, klanten of leveranciers te bestrijden.

Zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd?

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. We hebben alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, diefstal of verlies. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast zodat we een hoog beschermingsniveau kunnen blijven bieden. Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard voor zo lang als strikt nodig is om onze producten en diensten te leveren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wat zijn mijn rechten?

Conform de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen. Als voor het gebruik van een product of dienst uw toestemming is gevraagd voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, als u denkt dat dergelijke gegevens niet correct of relevant zijn. Om dit te doen, of als u andere vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via gewone post of e-mail. We zullen dan ons best doen om onze systemen en databases zo snel mogelijk bij te werken. Onze contactgegevens zijn:

ASAsense cvba
Spanjaardstraat 4
B-8000 Brugge
België
BE 0507.969.697
info@asasense.com

Ons privacybeleid kan in de toekomst worden uitgebreid of aangepast (bijvoorbeeld om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen). Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Laatste update: 2 juli 2020